Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp – Uy Tín,giá Rẻ

Tháp xử lý khí thải và rửa khí thải công nghiệp bằng phương pháp ướt ...
hệ thống xử lý khí thải công nghiệp

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp Là Gì?

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp là một tổ hợp các thiết bị và công nghệ được thiết kế để loại bỏ hoặc giảm thiểu các chất ô nhiễm trong khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp. Các chất ô nhiễm này bao gồm bụi, khí độc, và các hợp chất hóa học có hại khác, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

Tầm Quan Trọng:

 1. Bảo Vệ Môi Trường: Hệ thống này giúp ngăn chặn các chất ô nhiễm độc hại thải ra môi trường, bảo vệ không khí và nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.
 2. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật: Các doanh nghiệp công nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Hệ thống xử lý khí thải giúp họ đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tránh các khoản phạt.
 3. Cải Thiện Sức Khỏe Cộng Đồng: Bằng cách giảm thiểu khí thải độc hại, hệ thống này góp phần nâng cao chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cộng đồng xung quanh.

Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp

Cấu Tạo Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp thường bao gồm các bộ phận chính sau:

 1. Bộ thu gom khí thải:
  • Ống dẫn khí: Dẫn khí thải từ nguồn phát sinh (nhà máy, xí nghiệp) vào hệ thống xử lý.
  • Quạt hút: Tạo lực hút để dẫn khí thải vào hệ thống xử lý.
 2. Bộ lọc bụi:
  • Cyclone: Sử dụng lực ly tâm để tách bụi và các hạt rắn khỏi khí thải.
  • Bộ lọc túi: Sử dụng các túi lọc để giữ lại các hạt bụi nhỏ hơn.
  • Bộ lọc tĩnh điện: Sử dụng điện trường để tách bụi ra khỏi khí thải.
 3. Bộ xử lý khí:
  • Tháp hấp thụ: Sử dụng dung dịch hấp thụ để loại bỏ các khí độc hại.
  • Tháp hấp phụ: Sử dụng vật liệu hấp phụ như than hoạt tính để giữ lại các chất ô nhiễm.
  • Bộ xử lý hóa học: Sử dụng các phản ứng hóa học để trung hòa hoặc phân hủy các chất độc hại.
 4. Hệ thống xử lý sinh học:
  • Bể sinh học: Sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong khí thải.
 5. Hệ thống thoát khí:
  • Ống thoát khí: Dẫn khí thải đã được xử lý ra môi trường.
  • Ống khói: Đảm bảo khí thải thoát ra ở độ cao an toàn, tránh gây ô nhiễm ở mức độ thấp.

Nguyên Lý Hoạt Động Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp hoạt động dựa trên các nguyên lý sau:

 1. Thu gom khí thải:
  • Khí thải từ các nguồn phát sinh được thu gom và dẫn vào hệ thống qua các ống dẫn và quạt hút.
 2. Xử lý sơ cấp:
  • Khí thải được đưa qua các bộ lọc để loại bỏ các hạt bụi và các tạp chất lớn.
  • Các bộ lọc như Cyclone, bộ lọc túi và bộ lọc tĩnh điện có thể được sử dụng để tách bụi ra khỏi khí thải.
 3. Xử lý thứ cấp:
  • Khí thải tiếp tục được xử lý bằng các phương pháp hấp thụ, hấp phụ hoặc hóa học để loại bỏ các chất ô nhiễm còn lại.
  • Tháp hấp thụ sẽ sử dụng dung dịch hấp thụ để loại bỏ các khí độc hại, trong khi tháp hấp phụ sử dụng vật liệu hấp phụ như than hoạt tính.
 4. Xử lý sinh học (nếu có):
  • Nếu khí thải chứa các chất hữu cơ, hệ thống sinh học sẽ sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất này.
 5. Thoát khí:
  • Sau khi được xử lý, khí thải sẽ được dẫn ra ngoài môi trường qua hệ thống thoát khí.
  • Ống khói đảm bảo rằng khí thải thoát ra ở độ cao an toàn, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm ở mức độ thấp.

Quy Trình Xử Lý Khí Thải

 1. Thu gom và dẫn khí thải: Khí thải từ các hoạt động công nghiệp được thu gom và dẫn vào hệ thống xử lý.
 2. Lọc bụi: Khí thải đi qua các bộ lọc để loại bỏ các hạt bụi và tạp chất lớn.
 3. Xử lý khí: Khí thải được xử lý bằng các phương pháp hóa học hoặc sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm còn lại.
 4. Thoát khí: Khí thải đã được làm sạch được thải ra ngoài môi trường.

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp là một phần không thể thiếu trong các cơ sở sản xuất, đảm bảo rằng khí thải được xử lý đúng cách trước khi được xả ra môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống.

Các Loại Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp

hệ thống xử lý khí thải công nghiệp
hệ thống xử lý khí thải công nghiệp

1. Hệ Thống Lọc Bụi Tĩnh Điện (Electrostatic Precipitator – ESP)

 • Nguyên lý hoạt động: Sử dụng điện trường để tách các hạt bụi ra khỏi khí thải. Các hạt bụi bị ion hóa và bám vào các điện cực, sau đó được thu gom và loại bỏ.
 • Ứng dụng: Xử lý khí thải chứa bụi mịn từ các nhà máy nhiệt điện, xi măng, luyện kim

2. Hệ Thống Xử Lý Sinh Học (Biofilter)

 • Nguyên lý hoạt động: Sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong khí thải. Khí thải đi qua lớp vật liệu chứa vi sinh vật, các chất ô nhiễm hữu cơ sẽ bị vi sinh vật phân hủy.
 • Ứng dụng: Xử lý khí thải chứa hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), mùi từ các nhà máy thực phẩm, xử lý nước thải.

3. Hệ Thống Hấp Phụ (Adsorption System)

 • Nguyên lý hoạt động: Sử dụng vật liệu hấp phụ (như than hoạt tính) để giữ lại các chất ô nhiễm. Khí thải đi qua lớp vật liệu hấp phụ, các chất ô nhiễm sẽ bị giữ lại trên bề mặt vật liệu.
 • Ứng dụng: Xử lý khí thải chứa hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), mùi từ các nhà máy sản xuất sơn, hóa chất, thực phẩm.

4. Hệ Thống Lọc Bụi Túi Vải (Baghouse Filter)

 • Nguyên lý hoạt động: Sử dụng các túi lọc để giữ lại các hạt bụi trong khí thải. Khí thải đi qua các túi lọc, bụi sẽ bị giữ lại trên bề mặt túi và khí sạch sẽ thoát ra ngoài.
 • Ứng dụng: Xử lý khí thải chứa bụi từ các nhà máy xi măng, luyện kim, gỗ.

5. Hệ Thống Oxy Hóa Nhiệt (Thermal Oxidizer)

 • Nguyên lý hoạt động: Sử dụng nhiệt độ cao để oxy hóa và phá hủy các chất ô nhiễm hữu cơ trong khí thải. Khí thải được đốt cháy ở nhiệt độ cao, các chất ô nhiễm hữu cơ sẽ bị phân hủy thành CO2 và H2O.
 • Ứng dụng: Xử lý khí thải chứa hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) từ các nhà máy hóa chất, sơn, dầu mỏ.

6. Hệ Thống Lọc Bụi Cyclone

 • Nguyên lý hoạt động: Sử dụng lực ly tâm để tách các hạt bụi ra khỏi khí thải. Khí thải đi vào cyclone theo hướng xoắn ốc, lực ly tâm sẽ đẩy các hạt bụi về phía thành cyclone và rơi xuống đáy.
 • Ứng dụng: Xử lý khí thải chứa bụi từ các nhà máy chế biến gỗ, thực phẩm, xi măng.

7. Hệ Thống Xử Lý Sinh Học (Biofilter)

 • Nguyên lý hoạt động: Sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong khí thải. Khí thải đi qua lớp vật liệu chứa vi sinh vật, các chất ô nhiễm hữu cơ sẽ bị vi sinh vật phân hủy.
 • Ứng dụng: Xử lý khí thải chứa hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), mùi từ các nhà máy thực phẩm, xử lý nước thải.

Mỗi loại hệ thống xử lý khí thải công nghiệp có các ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với các loại khí thải và yêu cầu xử lý khác nhau. Việc lựa chọn hệ thống phù hợp cần dựa trên đặc điểm của khí thải, hiệu quả xử lý, chi phí đầu tư và vận hành.

Giá Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp

Bảng Giá Tham Khảo

Dưới đây là bảng giá tham khảo cho một số loại hệ thống xử lý khí thải công nghiệp phổ biến:

Loại Hệ Thống Giá Tham Khảo (VND)
Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) 1,200,000,000 – 4,800,000,000
Hệ thống hấp thụ (Absorption) 720,000,000 – 3,600,000,000
Hệ thống hấp phụ (Adsorption) 960,000,000 – 4,320,000,000
Hệ thống lọc bụi túi vải 480,000,000 – 2,400,000,000
Hệ thống oxy hóa nhiệt 1,440,000,000 – 6,000,000,000
Hệ thống lọc bụi Cyclone 240,000,000 – 1,200,000,000
Hệ thống xử lý sinh học (Biofilter) 1,200,000,000 – 4,800,000,000

Lưu Ý

 • Giá có thể thay đổi: Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thị trường và yêu cầu cụ thể.
 • Chi phí vận hành: Ngoài chi phí đầu tư ban đầu, cần tính đến chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống.
 • Đơn vị cung cấp: Lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín như Dobaco để đảm bảo chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

Lưu Ý Khi Sử Dụng Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp

Sử dụng hệ thống xử lý khí thải công nghiệp đúng cách không chỉ đảm bảo hiệu quả xử lý mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm chi phí vận hành. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng hệ thống xử lý khí thải công nghiệp:

1. Lựa Chọn Hệ Thống Phù Hợp

 • Đánh Giá Nhu Cầu: Xác định loại khí thải và mức độ ô nhiễm để chọn hệ thống xử lý phù hợp.
 • Tham Khảo Ý Kiến Chuyên Gia: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để lựa chọn công nghệ và thiết bị tốt nhất.

2. Lắp Đặt Đúng Cách

 • Tuân Thủ Quy Định Kỹ Thuật: Lắp đặt theo đúng quy trình và hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Kiểm Tra Kỹ Trước Khi Vận Hành: Đảm bảo hệ thống không có lỗi kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

3. Vận Hành Đúng Quy Trình

 • Đào Tạo Nhân Viên: Nhân viên vận hành cần được đào tạo về cách sử dụng và bảo dưỡng hệ thống.
 • Theo Dõi Liên Tục: Theo dõi liên tục các thông số vận hành để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố.

4. Bảo Dưỡng Định Kỳ

 • Lên Kế Hoạch Bảo Dưỡng: Lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ để kiểm tra và thay thế các bộ phận hao mòn.
 • Sử Dụng Vật Liệu Chính Hãng: Sử dụng các phụ tùng và vật liệu thay thế chính hãng để đảm bảo chất lượng và hiệu suất.

5. Đảm Bảo An Toàn

 • Tuân Thủ Quy Định An Toàn: Tuân thủ các quy định an toàn lao động trong quá trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống.
 • Trang Bị Bảo Hộ Lao Động: Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc với hệ thống xử lý khí thải.

Đơn Vị Bán Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp Uy Tín,giá Rẻ – Dobaco

Dobaco là một trong những đơn vị uy tín và đáng tin cậy trong lĩnh vực cung cấp các hệ thống xử lý khí thải công nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Dobaco cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Lý Do Chọn Dobaco

 1. Chất Lượng Đảm Bảo:
  • Công nghệ tiên tiến: Dobaco sử dụng công nghệ xử lý khí thải hiện đại, đảm bảo hiệu quả cao và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.
  • Sản phẩm chất lượng cao: Các hệ thống xử lý khí thải của Dobaco được sản xuất từ các vật liệu chất lượng, đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài.
 2. Giá Cả Cạnh Tranh:
  • Giá rẻ: Dobaco cam kết cung cấp các sản phẩm với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.
  • Chi phí hợp lý: Giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành.
 3. Dịch Vụ Khách Hàng Tận Tình:
  • Tư vấn miễn phí: Dobaco cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
  • Hỗ trợ kỹ thuật: Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.
 4. Chính Sách Bảo Hành Và Hậu Mãi:
  • Bảo hành dài hạn: Các sản phẩm của Dobaco được bảo hành dài hạn, đảm bảo khách hàng yên tâm sử dụng.
  • Dịch vụ hậu mãi: Dobaco cung cấp dịch vụ hậu mãi chu đáo, hỗ trợ khách hàng sau khi mua hàng.

 

zalo